Dædalus Årg. 55(1986), Teknisk forskning i historiskt perspektiv - Sveriges tekniska museums årsbok

Författare
(Redaktörer: Mikael Hård, Bengt Nyström, Per Sörbom.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sveriges tekniska museum, Centraltr. 1987 Sverige, Stockholm, Borås 255 sidor. ill. 25 cm