Dödens teater - kungliga svenska begravningar genom fem århundraden

Författare
Lena Rangström
(Lena Rangström.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Livrustkammaren, Atlantis, Elanders Fälth & Hässler 2015 Sverige, Stockholm, Mölnlycke 255 sidor. ill. 29 cm 978-91-87594-51-9, 978-91-7353-785-8