Dödsmaskinen

Originaltitel
The killing machine Svenska
Författare
Jack Vance
(Jack Vance övers.: Torkel Franzén.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Askild & Kärnekull, Seelig, Vänersborgs boktr. 1975 Sverige, Stockholm, Solna, Vänersborg 198 sidor.