Döv som vuxen - en antologi

Författare
(Sammanställd av Bo Andersson fotografier av Lars Ekenborn.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Tolk- och översättarinstitutet, Univ., Federativ 1997 Sverige, Stockholm, Stockholm 240 sidor. ill. 22 cm
Skolöverstyr. 1985 Sverige, Stockholm 238 sidor. : ill. 22 cm 91-7662-083-2