Döv- och blindskolornas läroplanskommittés betänkande

Författare
Finland
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1966 Finland, Helsingfors 2 vol.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan