Dövblinda - taktilt överförd information om skeenden i omgivningen

Författare
Erik Borg
(Erik Borg, Jerker Rönnberg.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Ahlséns forskningsinstitut, Örebro universitet, Regionsjukhuset i Örebro, Linköpings universitet 2001 Sverige, Örebro 34 sidor. ill.