Dövvärlden i förändring - om döva och hörselskadades omgivning

Författare
Malin Åkerström
(Malin Åkerström, Katarina Eriksson & Birgitta Höglund.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Department of Sociology, Lund University 1995 Sverige, Lund 297 sidor. ill.