D-30 - 1951-2001 : en fiskeklubb med historia

Författare
(I redaktionen har ingått: Hans Engman ...)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Klubben 2001 Sverige, S.l. 35 sidor. : ill.