DGH - Dala-Gävle husdjur 2001 - semin 50 år, kokontroll 100 år

Författare
(Huvudredaktör och sammanhållande: Per J. Lundström bilder: DGH:s arkiv ..)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Dala-Gävle husdjur (DGH 2001 Sverige, Bollnäs 112 sidor. ill.