DIALOG for electrical engineers

Författare
Nancy Fjällbrant
(Nancy Fjällbrant.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bibl., Chalmers tekn. högsk. 1982 Sverige, Göteborg 63 sidor. ill. 29 cm