Dackefejden D. 2 - historisk roman

Författare
Carl August Cederborg
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Förlags-a.-b. Västra Sverige 1913 Sverige, Göteborg 173 sidor.