Dag och natt - hörspel

Författare
Sivar Arnér
Genre
Drama
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bonnier 1960 Sverige, Stockholm 222 sidor.
Sveriges radio 1960 Utgivningsland okänt / Ej specificerat, Stockholm 109 sidor.