Dagböcker 1933-34

Originaltitel
Tagebücher 1933-1934 Svenska
Författare
Thomas Mann
(Thomas Mann övers.: Gunilla Bergsten.)
Genre
Självbiografier, Biografi
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bromberg, A & W 1980 Sverige, Uppsala, Uppsala 304 sidor. 22 cm