Dagbok över en småborgerlig, svart T-banespärrvakts liv 2

Författare
Gilbert Lindet, pseud. för Antoine Petit
(Gilbert Lindet)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Författares bokmaskin 1976 Sverige, Stockholm 69 sidor. 20 cm 91-7328-076-3
Författares bokmaskin 1975-1976 Sverige, Stockholm
Författares bokmaskin 1975 Sverige, Stockholm 60 sidor. 91-7328-042-9