Dagbok 1915-1916

Författare
Olof Lagus
(Med en inledning av Gust. Fred. Helsingius)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1918 Finland, Helsingfors