Dagbok från fiskevatten

Författare
Bengt Öste
(Med teckningar av Sven Rydén.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Geber, Beyrond 1965 Sverige, Stockholm, Malmö 61, (1) sidor. ill.