Dagens och framtidens luftkvalitet i Sverige - haltberäkningar av NO₂, PM10 och PM2.5 i svenska trafikmiljöer för framtidsscenarier med minskade europeiska emissioner

Författare
Gunnar Omstedt
(Gunnar Omstedt, Stefan Andersson, Robert Bergström)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
SMHI 2010 Sverige, Norrköping 56 sidor.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan