Dags! 5A, Övningsbok

Författare
Göran Ejeman
(Göran Ejeman, Sten Frennberg, Per Olof Köhler teckningar: Ida Björs.)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Natur & kultur, Fälth & Hässler 2008 Sverige, Stockholm, Värnamo 63 sidor. ill. 28 cm 978-91-27-40812-8