Dags att tänka om - om dansmusikers sysselsättning och arbetsmiljö

Författare
Tor Larsson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Svenska musikerförbundet 1995 Utgivningsland okänt / Ej specificerat, Stockholm 42 sidor.