Dagsedlar

Stig Dagerman publicerade omkring 1350 dagsverser. De första verserna skrev han på hösten 1943 under signaturen Qroll. Den sista lämnade han in på tidningen Arbetarens redaktion dagen före självmordet 1954.Bengt Holmqvist skrev om Dagermans Dagsedlar i Stockholms-Tidningen:"Indignationen var hela tiden lika stark, medkänslan lika levande, ironin lika frän och lika fullständigt fri från cynism. Men först nu när man läser ett representativt urval av dagsedlarna i följd, märker man den stigande linjen i denna produktion: hur kvickheten blir allt rörligare, hur spändheten förvandlas till lätthet, hur skärpan alltmer tvångslöst förenar sig med en briljant fantasilek.

Boken är en print-on-demand och trycks till vid beställning.

Författare
Stig Dagerman
(Stig Dagerman förord: Adonis översättning av förord: Hesham Bahari kommentarer: Hans Sandberg.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Norstedts 2017 Sverige, Stockholm 258 sidor 22 cm 978-91-1-307901-1
Norstedts i samarbete med Dagens Nyheter och Scandbook AB 2017 Sverige, Stockholm 59 sidor 18 cm 978-91-1-308444-2
Norstedts 2011 Sverige 978-91-1-303101-9
Norstedt 2010 Sverige, Stockholm 226 sidor. 21 cm 978-91-1-302928-3
Norstedt, ePan, Elander digitaltr. 2001 Sverige, Stockholm, Göteborg 230 sidor. 18 cm
Norstedt 1995 Sverige, Stockholm, Italien 230 sidor. 22 cm
PAN/Norstedt 1990 Sverige, Stockholm, Danmark 230 sidor. 18 cm
Litteraturfrämjandet 1987 Sverige, Stockholm 230 sidor. 21 cm
Norstedt, Beyrond 1983 Sverige, Stockholm, Malmö 230 sidor.
Prisma, FIBs lyrikklubb, Hallandsposten 1967 Sverige, Stockholm, Halmstad 160 sidor.
Gyldendal 1967 Danmark, København 160 sidor.
Prisma/FIBs lyrikklubb, Seelig 1966 Sverige, Stockholm 160 sidor.
Federativ, Seelig 1960 Sverige, Stockholm 160 sidor.
Dagstidningen Arbetaren 1954 Sverige, Stockholm 160 sidor.
Norstedts nnnn 978-91-1-308190-8