Daisy D. 1

Författare
Lesley. Pearse
(Leslie Pearse översatt av Birgitta Karlström)
Genre
Roman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Richter 2002 Sverige, Malmö 271 sidor. 22 cm 91-7711-996-7