Dal-Västra Värmlands järnväg

Författare
Svante Forsæus
(Svante Forsæus, Gösta Johannesson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Stenvall, Schmidt 1990 Sverige, Malmö, Helsingborg 232 sidor. ill. (vissa i färg), kartor, tab. 21 x 22 cm