Dala-hemmens trädgårdsbok - kortfattad handledning i köksväxtodling jämte anvisningar för träds och buskars plantering m. m

Författare
Harald Åkerstein
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
förf. 1917 Sverige, Bro, Borlänge 68 sidor.