Dalmatians and other pelicans

Originaltitel
De krushuvade och andra pelikaner
Författare
Brutus Östling
(Brutus Östling text by Susanne Åkesson translated by Katarina Trodden.)
Genre
Bildverk
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Brutus Östlings bokförlag Symposion, Fälth & Hässler 2010 Sverige, Eslöv, Värnamo 142 sidor. ill. 35 cm 978-91-7139-860-4