Damasteel handbok

Författare
Per Billgren
(Per och Mattias Billgren)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Damasteel AB 1999 Sverige, Söderfors 92 sidor. : ill. 91-630-7753-1