Damasteel handbook

Författare
Per Billgren
(Per and Mattias Billgren.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Damasteel AB 1999 Sverige, Söderfors 92 sidor. ill., diagr., tab. 21 cm