Damen i alkoven - roman

Författare
Anna Katharine Green
(Af Anna Katharine Green (Mrs Charles Rohlfs) från engelskan af M. Drangel.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bonnier 1906 Sverige, Stockholm 233 sidor.