Damen med velocipeden - till tingens kulturhistoria

Författare
Anders Ekström
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Avd. för vetenskapshistoria, Uppsala univ. 1997 Sverige, Uppsala 66 sidor.