Dandy

Författare
Jan Guillou
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Piratförlaget 2018 Sverige 17.7 cm 978-91-642-0598-8
Piratförlaget 2014 Sverige 978-91-642-4189-4
Piratförlaget 2014 Sverige, Stockholm, Danmark 396 sidor. 22 cm 978-91-642-0443-1
Pocketförlaget 2013 Sverige, Stockholm 495 sidor. 12 cm 978-91-86953-45-4
Pocketförlaget, Scandbook 2013 Sverige, Stockholm, Falun 396, 10 sidor. 18 cm 978-91-87319-35-8
Grote letter bibliotheek 2013 Nederländerna, Abcoude 292 sidor. 978-90-364-7226-5
Grote letter bibliotheek 2013 Nederländerna, Abcoude 270 sidor. 978-90-364-7227-2
Piratförlaget 2012 Sverige, Stockholm, Finland 396 sidor. 22 cm 978-91-642-0367-0