Daniel Ekerman - ett 1700-tals prästöde : kyrkoherde i Ljung och Flistad, prost i Furingstad

Författare
Jan Ekermann
(Jan Ekerman)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Credendum 2006 Sverige, Norrköping 67 sidor. : ill.