Daniel Solander - 19/2 1733, 13/5 1782 : Biografi

Författare
Robert Elias Fries
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Almqvist & Wiksell 1940 Sverige, Stockholm s.279-301,1 portr.
1940 Sverige, Stockholm 23s.,1 pl.-bl.