Daniel - ett lifsöde

Författare
Lucie Lagerbielke
(Af Lucie Lagerbielke (Vitus))
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Wahlström & Widstrand 1913 Sverige, Stockholm 169 sidor.