Danmarks gamle folkeviser 5, 255-315.Tillægg 1-56 : ridderviser med kvindelig hovedperson og fortrinsvis ulykkelig udgang

Författare
(Udgivet af Svend Grundtvig og Axel Olrik)
Språk
Danska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Universitets-Jubilæets Danske Samfund 1966 Danmark, København 390, 400 sidor.
Samfundet till den Danske Litteraturs Fremme 1877-1890 Danmark, København 400 sidor.