Danmarks jernalder - mellem stamme og stat

Författare
Lotte Hedeager
Språk
Danska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Aarhus Universitetsforlag 1992 Danmark, Århus 427 sidor. : kart., tab. 87-7288-291-3
Aarhus Universitetsforlag 1990 Danmark, Århus 430 sidor. kartor, diagr., tab. 3 mikrofiche