Dansk lyrik - (1800-1873)

Författare
(I udvalg ved Christian Winther)
Språk
Danska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1873 Danmark, København 482 sidor.