Dansk navneskik - betaenkning afgiven af den af Justitieministeriet den 4. maj 1898 nedsatte kommission

Författare
Fredrik Nielsen
(Ved Fredrik Nielsen, Axel Olrik, Johannes C.H.R. Steenstrup)
Språk
Danska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1899 Danmark, København [4], 169 sidor.