Dansk socialistisk teori 1850 - 1900 - en antologi

Författare
(Ved Jette Lundbo Levy & Morten Thing)
Språk
Danska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Politisk revy 1975 Danmark, København 255 sidor. 87-85186-12-0