Danske Sagn og Æventyr fra Folkemunde Samling 2

Författare
(Udvalg ved Axel Olrik Billeder af Danske Kunstnere)
Språk
Danska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Fremtiden 1918 Danmark, Kjøbenhavn 67 sidor.: ill.