Danske Sagn og Æventyr fra Folkemunde Samling 3

Författare
(Udvalg ved Axel Olrik Billeder af Danske Kunstnere)
Språk
Danska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Fremtiden 1923 Danmark, Kjøbenhavn 45 sidor.: ill.