Danske folkeviser

Författare
(I udvalg ved Axel Olrik under medvirkning af Ida Falbe-Hansen.)
Språk
Danska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Gyldendal 1909 Danmark, København 2 d. i 1 vol. (268, 111 sidor.)