Das subjektive Recht - Begriffsbildung und Bedeutungsmehrheit

Författare
Franz Kasper
(Von Franz Kasper)
Språk
Tyska
Förlag År Ort Om boken ISBN
C.F. Müller 1967 Tyskland, Karlsruhe xxiii, 194 sidor.