Das tauffbuchlin verdeutscht durch Mart. Luther. Wittemberg MDXXV

Författare
Martin Luther
Språk
Lågtyska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1625 Utgivningsland okänt / Ej specificerat 8:o