Data för detaljhandeln

Författare
Folke Larsson
(Folke Larsson, Christer Berg, Anders Schlyter)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Studentlitteratur 1987 Sverige, Lund 168 sidor. : ill., diagr., tab. 23 cm 91-44-99991-7