Data - illustrerad uppslagsbok för familjen

Författare
(Red: Lars-Gunnar Larsson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bokförl. Data 1976 Sverige, Stockholm 10 vol. (4704 sidor.) : ill., kart., tab. 20 cm + suppl. (s. 4705-4722) 91-7202-024-5
Bokförl. Data 1976 Sverige, Stockholm xv sidor., sidor. 1-480 91-7202-025-3, 91-7202-024-5
Bokförl. Data 1976 Sverige, Stockholm xv sidor., sidor. 4241-4704 91-7202-034-2, 91-7202-024-5
Bokförl. Data 1976 Sverige, Stockholm xv sidor., 481-960 91-7202-026-1, 91-7202-024-5
Bokförl. Data 1976 Sverige, Stockholm xv sidor., sidor. 961-1424 91-7202-027-X, 91-7202-024-5
Bokförl. Data 1976 Sverige, Stockholm xv sidor., sidor. 1425-1904 91-7202-028-8, 91-7202-024-5
Bokförl. Data 1976 Sverige, Stockholm xv sidor., sidor. 1905-2368 91-7202-029-6, 91-7202-024-5
Bokförl. Data 1976 Sverige, Stockholm xv sidor., sidor. 2369-2832 91-7202-030-X, 91-7202-024-5
Bokförl. Data 1976 Sverige, Stockholm xv sidor., sidor. 2833-3296 91-7202-031-8, 91-7202-024-5
Bokförl. Data 1976 Sverige, Stockholm xv sidor., sidor. 3297-3776 91-7202-032-6, 91-7202-024-5
Bokförl. Data 1976 Sverige, Stockholm xv sidor., sidor. 3777-4240 91-7202-033-4, 91-7202-024-5