Databiblioteket och Det Kulørte Bibliotek - satellitversamheten vid Köpenhamns Huvudbibliotek sett ur divisionaliseringsprincipens perspektiv

Författare
Tarja Enojärvi
(Tarja Enojärvi, Maria Göransson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Högsk. 1996 Sverige, Borås 44 sidor.