Datakörkortet D. 1 - the European Computer Driving Licence

Författare
Ken Persson
(Författare: Ken Persson, Paul Lundsten och Susanne Wåtz)
Genre
Handböcker, manualer etc.
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Maxlogic cop. 2000 Sverige, Malmö xvi, 407 sidor. : ill. 1 CD