Datorbaserad informationssökning - en introduktion

Författare
Nancy Fjällbrant
(Nancy Fjällbrant.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bibl., Chalmers tekn. högsk. 1977 Sverige, Göteborg [2], 50 sidor. ill. 30 cm
1974 Sverige, Göteborg 27 sidor.
1973 Sverige, Göteborg 27 sidor.