Datorer i hälso- och sjukvården - ett datapolitiskt handlingsprogram för Sveriges läkarförbund 1990

Författare
Sveriges läkarförbund
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sveriges läkarförb. 1990 Sverige, Stockholm [6], 17 sidor. 30 cm