Datorer i musikundervisningen, Liljenäsprojektet : datorstödd musik på mellanstadiet i Värmskog i Värmland : slutrapport - DIMU-projektet

Författare
(Ambjörn Hugardt)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Musikhögskolan 1992 Sverige, Stockholm 36 sidor.