Datorstödd konstruktion av IC-kretsar

Författare
Rolf Sundblad
(Rolf Sundblad och Christer Svensson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1980 Sverige, Linköping 13, 15 sidor.